• Tüm faaliyetlerimizde önce insan anlayışıyla hareket ederek çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak
  • Ağır nakliye, ağır kaldırma işleri, montaj/demontaj, v.b. hizmet faaliyetleri sırasında çalışanlara, üçüncü şahıslara, mala ve çevreye gelebilecek zararları asgari düzeye indirmek veya bertaraf etmek.
  • Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak suretiyle, hem topluma hem de çalışanların sosyal gelişimine katkıda bulunmak,
  • Şirket içi ve şirket dışı eğitimler vermek veya almak suretiyle çalışanların niteliklerini arttırmak,
  • Çalışan ve Müşteri şikâyet ve önerilerini kayıt altına almak ve memnuniyetsizlikleri ve önerileri zamanında değerlendirmek ve geri dönüş sağlamak suretiyle, müşterilerle sürdürülebilir bir iletişim içinde olmak,
  • Şirketin marka değerinin uluslar arası standartlara çıkartmak.
  • Müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı oluşturmak,
  • Sürekli iyileştirme ve otokontrol yaparak örnek bir yönetim ve hizmet sistemi kurmak,
  • Teknik gelişmeler ve yeni uygulamalarda öncülük yapan, değişime açık bir kurum olmak,
  • Güvenli ve mükemmel vinç hizmetini, kaliteden ödün vermeden uygun fiyatlarla sunmak,
  • Kendimizi sürekli eğitmek ve geliştirmek.